Урок №43

Конспект, Презентація

Тема: Технології розробки сайтів. Інструменти розробки сайтів.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • забезпечити засвоєння знань про технології розробки сайтів; формувати вміння використовувати та налаштовувати інструментальні засоби для веб-розробки;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміння доречно та коректно використовувати спеціальні терміни й поняття;
  • спілкування іноземними мовами: уміння використовувати іншомовні джерела як додаткові джерела інформації;
  •  уміння вчитися: навички визначати мету й завдання навчальної діяльності; уміння створювати необхідні умови для самостійного виконання завдань уроку;
  • ініціативність і підприємливість: уміння реалізовувати комунікативні стратегії для формулювання власних рішень;
  • соціальна і громадянська компетентність: уміння дотримуватися гуманістичних принципів, аргументовано дискутувати, відстоювати власну та сприймати чужу думку;
  • компетентність у цифрових технологіях: уміння критично ставитися до інформації.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 44.