Урок №44

Конспект, Презентація

Тема: Практична робота № 7. Створення макету інформаційної структури сайта.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • забезпечити засвоєння знань про процес створення макету інформаційної структури; формувати вміння створювати макет інформаційної структури сайта;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміти доречно та коректно використовувати терміни веб-технологій;
  • спілкування іноземними мовами: використовувати іншомовні джерела як додаткові джерела інформації;
  • уміння вчитися: навички планувати й організовувати власну навчальну діяльність;
  • ініціативність і підприємливість: використання комунікативних стратегій для формулювання власних пропозицій, виявлення лідерських якостей.

Тип уроку: формування практичних вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 45.