Урок №52

Конспект, Презентація

Тема: Графіка для веб-середовища.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • забезпечити засвоєння знань про графіку для веб-середовища; формувати вміння досліджувати та аналізувати графічні об’єкти у веб-середовищі;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміння формулювати відповідь на поставлені запитання;
  • спілкування іноземними мовами: уміння використовувати програмні засоби та ресурси з  інтерфейсом іноземними мовами;
  • уміння вчитися: навички ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію навчання;
  • ініціативність і підприємливість: уміння виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля досягнення їх, спираючись на знання інформатики;
  • математична компетентність: уміння аналізувати графічні об’єкти.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 53.