Урок №56

Конспект, Презентація, Додатки

Тема: Практична робота № 9. Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних елементів на веб-сторінках.

Мета: 

  • формування предметних компетентностей:
    • формувати вміння застосовувати гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на веб-сторінках;
  • формування ключових компетентностей:
    • спілкування рідною мовою: уміння використовувати в мовленні ІТ-поняття, сучасну українську наукову термінологію;
    • уміння вчитися: навички планувати й організовувати власну навчальну діяльність;
    • ініціативність і підприємливість: готовність брати відповідальність.

Тип уроку: формування практичних вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 57.