Урок №59

Конспект, Презентація

Тема: Хостинг сайта.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • забезпечити засвоєння знань про поняття «хостинг сайта»; формувати вміння обирати вид хостингу для сайта, який розробляється;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміння сприймати, розуміти інформацію рідною мовою;
  • спілкування іноземними мовами: уміння розуміти, коректно використовувати поняття іншомовного походження;
  • уміння вчитися: навички організовувати власну пізнавальну діяльність;
  • ініціативність і підприємливість: брати відповідальність за результати роботи на уроці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 60.