Урок №60

Конспект, Презентація, Додатки

Тема: Практична робота № 10. Розміщення сайту на сервері.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • забезпечити засвоєння знань про поняття «хостинг сайта»; формувати вміння обирати вид хостингу для сайта, який розробляється;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміння сприймати, розуміти інформацію рідною мовою;
  • спілкування іноземними мовами: уміння розуміти, коректно використовувати поняття іншомовного походження;
  • уміння вчитися: навички організовувати власну пізнавальну діяльність;
  • ініціативність і підприємливість: брати відповідальність за результати роботи на уроці.

Тип уроку: формування практичних вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 61.