Урок №61

Конспект, Презентація

Тема: Веб-сервер і база даних. Взаємодія клієнт-сервер.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • забезпечити засвоєння знань про поняття «веб-сервер» і взаємодію «клієнт-сервер»; формувати вміння пояснювати принципи взаємодії «клієнт-сервер»;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміння усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки;
  • спілкування іноземними мовами: уміння використовувати програмні засоби та ресурси з  інтерфейсом іноземними мовами;
  • уміння вчитися: навички визначати пізнавальні завдання, організовувати навчальні дії;
  • ініціативність і підприємливість: уміння виявляти ініціативність та працездатність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник,  повторити конспект.


Урок 62.