Урок №68

Конспект, Презентація

Тема: Практична робота № 12. Оцінка сайту. Просування сайту.

Мета: 

 • формування предметних компетентностей:
  • формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок оцінки та визначенню стратегій по просуванню сайтів;
 • формування ключових компетентностей:
  • спілкування рідною мовою: уміння сприймати, розуміти інформацію рідною мовою;
  • спілкування іноземними мовами: уміння розуміти, коректно використовувати поняття іншомовного походження;
  • уміння вчитися: навички організовувати власну пізнавальну діяльність;
  • ініціативність і підприємливість: брати відповідальність за результати роботи на уроці.

Тип уроку: формування практичних вмінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, офісні програми.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник, повторити конспект.


Урок 69.