Уроки для 10-го класу

Підручник

Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Презентації до уроку

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві (8 годин)


Урок 01. Правила поведінки і безпеки в комп’ютерному класі. Інформація та повідомлення.
Урок 02. Кодування та передавання повідомлень.
Урок 03. Інформаційні системи та технології.
Урок 04. Інтернет-технології.
Урок 05. Проблеми інформаційної безпеки.
Урок 06. Освіта в Інтернеті.
Урок 07. Робота в Інтернеті.
Урок 08. На шляху до інформаційного суспільства.

Тема 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних (13 годин)


Урок 09. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів. Комп’ютерний експеримент.
Урок 10. Консолідація даних. Зведені таблиці.
Урок 11. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних.
Урок 12. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.
Урок 13. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка.
Урок 14. Розв’язування задач на підбір параметра.
Урок 15. Розв’язування оптимізаційних задач.
Урок 16. Основи роботи в середовищі Scilab.
Урок 17. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь у середовищі Scilab.
Урок 18. Розв’язування задач із різних предметних галузей.
Урок 19. Практична робота № 1. Створення зведеної таблиці.
Урок 20. Практична робота № 2. Розв’язування оптимізаційної задачі.
Урок 21. Практична робота № 3. Обчислення статистичних характеристик засобами MS Excel i Scilab.

Тема 3. Системи керування базами даних (9 годин)


Урок 22. Поняття баз даних і системи керування базами даних.
Урок 23. Проектування баз даних.
Урок 24. Зв’язування таблиць.
Урок 25. Впорядкування і пошук даних.
Урок 26. Фільтрування даних.
Урок 27. Запити на вибірку даних.
Урок 28. Практична робота № 4. Створення і опрацювання таблиць бази даних.
Урок 29. Обчислення в запитах.
Урок 30. Практична робота № 5. Пошук, сортування і фільтрація даних у таблицях.

Тема 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи (8 годин)


Урок 31. Створення і адміністрування сайта. Системи керування
вмістом для веб-ресурсів.
Урок 32. Мова розмічання гіпертекстового документа.
Урок 33. Опрацювання звукових даних.
Урок 34. Опрацювання відеоданих.
Урок 35. Ергономіка у веб-дизайні. Просування веб-сайтів.
Урок 36. Практична робота № 6. Опрацювання звукових даних.
Урок 37. Практична робота № 7. Опрацювання відеоданих.
Урок 38. Практична робота № 8. Розробка простого веб-сайта.

Тема 5. Напрямки та інструменти веб-дизайну (6 годин)


Урок 39. Види і типи сайтів. Цільова аудиторія.
Урок 40. Запуск проекту «Розробка власного сайта».
Урок 41. Основні тренди у веб-дизайні.
Урок 42. Інформаційна структура сайта.
Урок 43. Технології розробки сайтів. Інструменти розробки сайтів.
Урок 44. Практична робота № 7. Створення макету інформаційної структури сайта.

Тема 6. Проектування та верстка веб-сторінок (7 годин)


Урок 45. Мова гіпертекстової розмітки.
Урок 46. Каскадні таблиці стилів.
Урок 47. Верстка веб-сторінок.
Урок 48. Адаптивна верстка.
Урок 49. Кросбраузерність.
Урок 50. Створення веб-сторінок.
Урок 51. Практична робота № 8. Створення веб-сторінок.

Тема 7. Графіка та мультимедіа для веб-середовища (5 годин)


Урок 52. Графіка для веб-середовища.
Урок 53. Методи створення та збереження зображень для веб-сторінок.
Урок 54. Анімаційні ефекти.
Урок 55. Мультимедіа на веб-сторінках.
Урок 56. Практична робота № 9. Застосування гіпертекстових, графічних, анімаційних та мультимедійних елементів на веб-сторінках.

Тема 8. Веб-програмування (9 годин)


Урок 57. Об’єктна модель документа.
Урок 58. Веб-програмування та інтерактивні сторінки.
Урок 59. Хостинг сайта.
Урок 60. Практична робота № 10. Розміщення сайту на сервері.
Урок 61. Веб-сервер і база даних. Взаємодія клієнт-сервер.
Урок 62. Використання форм. Основні елементи форми.
Урок 63. Валідація та збереження даних форм.
Урок 64. Прикладний програмний інтерфейс.
Урок 65. Практична робота № 11. Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування.

Тема 9. Основи дизайну та просування веб-сайту (5 годин)


Урок 66. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.
Урок 67. Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів.
Урок 68. Практична робота № 12. Оцінка сайту. Просування сайту.
Урок 69. Розробка проекту.
Урок 70. Презентація результатів проекту.


Згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 10-11 класів стандартний рівень загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України