Уроки для 11-го класу

Підручник

Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Презентації до уроку

Тема 1. Проектування моделі бази даних (4 години)


Урок 01. Правила поведінки і безпеки в комп’ютерному класі. Поняття, призначення й основні функції СУБД.
Урок 02. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.
Урок 03. Проектування баз даних.
Урок 04. Бази даних в інформаційних системах.

Тема 2. Створення реляційної бази даних (31 годину)


Урок 05. Основні відомості про СУБД Access.

2.1. Таблиці

Урок 06. Створення й уведення структури таблиць.
Урок 07. Модифікація структури таблиць.
Урок 08. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць.
Урок 09. Уведення, пошук і редагування даних у таблиці.
Урок 10. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.
Урок 11. Практична робота № 1. Створення структури таблиць і введення вмісту.
Урок 12. Практична робота № 2. Пошук, сортування і фільтрація даних у таблицях.

2.2. Запити

Урок 13. Загальні відомості про запити.
Урок 14. Створення й виконання запитів на вибірку даних.
Урок 15. Запити з функціями і з полями, що обчислюються.
Урок 16. Запити з параметрами. Перехресні запити.
Урок 17. Запити на змінення.
Урок 18. Практична робота № 3. Запити з функціями та з полями, шо обчислюються.
Урок 19. Практична робота № 4. Запити з параметрами, перехресні запити і запити на змінення даних.

2.3. Форми

Урок 20. Створення форм за допомогою простих засобів.
Урок 21. Елементи керування та властивості форм.
Урок 22. Створення форм за допомогою конструктора форм.
Урок 23. Використання форм для введення й редагування даних.
Урок 24. Практична робота № 5. Створення форм.

2.4. Звіти

Урок 25. Поняття звіту. Автоматичне створення звіту.
Урок 26. Створення звіту за допомогою конструктора звітів.
Урок 27. Практична робота № 6. Створення звітів.

2.5. Основи мови запитів SQL

Урок 28. Призначення, основні поняття та терміни мови SQL.
Урок 29. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access.
Урок 30. Запити з умовою. Групування запитів.

2.6. Імпорт та експорт об’єктів бази даних

Урок 31. Сутність імпорту та експорту об’єктів.
Урок 32. Імпорт об’єктів з однієї бази даних в іншу.
Урок 33. Експорт об’єктів з однієї бази даних в іншу.
Урок 34. Виконання колективного навчального проекту.
Урок 35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


Згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 10-11 класів стандартний рівень загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України