Уроки для 4-го класу

Підручник

Г.В. Ломаковська, Й.Я. Ривкінд, Г.О. Проценко, Ф.М. Рівкінд

Презентації до уроку

Тема 1. Графіка (7 година)


Урок 01. Правила поведінки та безпеки. Повторення основних прийомів роботи з програмами.
Урок 02. Електронні карти.
Урок 03. Доповнення власної карти мітками.
Урок 04. Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.
Урок 05. Робота в середовищі графічного редактора.
Урок 06. Інструменти для обробки фото.
Урок 07. Створення колажу із зображень.

Тема 2. Текст (7 години)


Урок 08. Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки.
Урок 09. Середовище текстового редактора.
Урок 10. Абзаци, посилання, заголовки, зміст.
Урок 11. Вдосконалення текстів через редагування.
Урок 12. Списки. Послідовні списки у текстах.
Урок 13. Таблиці. Доповнення готових таблиць.
Урок 14. Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.

Тема 3. Співпраця в Інтернеті (5 годин)


Урок 15. Мережевий етикет.
Урок 16. Електронна пошта.
Урок 17. Інформаційні ресурси Інтернету.
Урок 18. Співпраця в мережі.
Урок 19. Сучасні пристрої для співпраці.

Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням (7 годин)


Урок 20. Алгоритми з розгалуженням.
Урок 21. Цикли. Повторення до виконання умови.
Урок 22. Алгоритми з циклами.
Урок 23. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців.
Урок 24. Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.
Урок 25. Використання логічних висловлювань.
Урок 26. Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей.

Тема 5. Інформація (9 години)


Урок 27. Перетворення інформації.
Урок 28. Передавання інформації.
Урок 29. Складові комп’ютера.
Урок 30. Пристрої введення та виведення інформації.
Урок 31. Зберігання інформації. Носії інформації.
Урок 32. Кодування та декодування інформації.
Урок 33. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.
Урок 34. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.
Урок 35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


Згідно з навчальною програмою інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., оприлюднена на сайті МОН 11 серпня 2016 р.