Уроки для 5-го класу

Підручник

Інформатика. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

 

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Презентації до уроку

Тема 1. Інформаційні процеси та системи (7 години)


Урок 01. Безпека життєдіяльності під час роботи з комп'ютером.
Урок 02. Інформаційні процеси та системи.
Урок 03. Апаратна та програмна складові інформаційної системи.
Урок 04. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних.
Урок 05. Складові комп’ютерів та їх призначення.
Урок 06. Операційна система та її інтерфейс.
Урок 07. Практична робота 1. Операції над файлами та папками.

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет (5 годин)


Урок 08. Локальна і глобальна комп'ютерні мережі.
Урок 09. Безпечне користування Інтернетом.
Урок 10. Пошук інформації в Інтернеті.
Урок 11. Практична робота 2. Завантаження даних з Інтернету.
Урок 12. Використання мережі Інтернет для навчання.

Тема 3. Опрацювання текстових даних (8 годин)


Урок 13. Основні об'єкти текстового документа.
Урок 14. Фрагмент тексту. Форматування символів.
Урок 15. Форматування абзаців. Створення однорівневих списків.
Урок 16. Практична робота 3. Створення текстового документа.
Урок 17. Додавання зображень із файлів та їх форматування.
Урок 18. Додавання, редагування та форматування таблиць.
Урок 19. Сторінки документа та їх форматування.
Урок 20. Практична робота 4. Оформлення текстового документа.

Тема 4. Алгоритми та програми (15 годин)


Урок 21. Алгоритм та його властивості.
Урок 22. Виконавець алгоритмів і система його команд.
Урок 23. Способи опису алгоритму. Алгоритмічні структури.
Урок 24. Середовище опису та виконання алгоритмів.
Урок 25. Основні поняття мови програмування Python.
Урок 26. Лінійні алгоритми.
Урок 27. "Черепашача" графіка.
Урок 28. Практична робота 5. Складання та виконання лінійних алгоритмів.
Урок 29. Алгоритми з розгалуженнями.
Урок 30. Вкладені розгалуження.
Урок 31. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із розгалуженнями.
Урок 32. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром.
Урок 33. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою..
Урок 34. Практична робота 7. Складання та виконання алгоритмів із повтореннями.
Урок 35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


Згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804