Урок №24

Конспект, Презентація

Тема: Середовище опису та виконання алгоритмів.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • навчальна: сформувати поняття програми; пригадати середовище опису й виконання алгоритмів Python; формувати вміння використовувати середовище для опису та виконання алгоритмів; сприяти усвідомленню значущості алгоритмів у житті; формувати вміння робити висновки про відповідність результату виконання алгоритму до поставленої задачі;
  • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.
 • розвивати ключові компетентності:
  • спілкування державною мовою: формувати вміння висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій із використанням відповідної термінології;
  • основні компетентності у природничих науках і технологіях: формувати вміння застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;
  • уміння вчитися впродовж життя: формувати вміння організовувати свою діяльність із використанням програмних засобів для планування та структурування роботи;
  • соціальна та громадянська компетентності: формувати вміння дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: Python, браузер.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.19 ст.106-112, відповісти на запитання ст.112


Урок 25.