Урок №33

Конспект, Презентація

Тема: Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою.

Мета: 

 • Формування компетентностей: предметна компетентність:
  • навчальна: навчити складати циклічний алгоритми з передумовою для розв’язування поставленої задачі; записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів;
  • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру, виховання уміння працювати в групі; формування позитивного ставлення до навчання.
 • ключові компетентності:
  • спілкування державною мовою: формувати вміння висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій із використанням відповідної термінології;
  • основні компетентності у природничих науках і технологіях: формувати вміння застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;
  • уміння вчитися впродовж життя: формувати вміння організовувати свою діяльність із використанням програмних засобів для планування та структурування роботи;
  • соціальна та громадянська компетентності: формувати вміння дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: Python, браузер.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.26 ст.146-150, відповісти на запитання ст.148


Урок 34.