Урок №19

Конспект, Презентація

Тема: Класи та об’єкти в програмуванні.

Мета: 

формувати предметні компетентності:

  • вміння пояснювати поняття об’єкта у програмуванні, ^наводити приклади властивостей об’єктів та їх значень; пояснювати різницю між поняттями класу та об’єкта;

розвивати ключові компетентності:

  • математична компетентність (уміння описувати класи математичних об’єктів, застосовувати знання з теми «Відсотки» для розв’язування задач);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (уміння визначати предметну галузь, до якої належить об’єкт (процес, явище));
  • інформаційно комунікаційна компетентність (знайомство з принципами об’єктно-орієнтованого програмування);
  • навчання впродовж життя (розвиток структурного мислення: уміння визначати параметри об’єктів та їх можливі значення, класифікувати явища та об’єкти).

Очікувані результати: учні повинні знати синтаксис опису класу та створення об’єкта як екземпляра класу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.14 ст.95-99, відповісти на запитання ст.98


Урок 20.