Урок №20

Конспект, Презентація

Тема: Властивості об’єкта.

Мета: 

  • формувати предметні компетентності:
    • уявлення про поняття «властивості об’єктів»; уміння наводити приклади властивостей об’єктів; використовувати запис через крапку для доступу до атрибутів об’єкта;
  • розвивати ключові компетентності:
    • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (уміння визначати предметну галузь, до якої належить об’єкт (процес, явище));
    • інформаційно-комунікаційна компетентність (знайомство з принципами об’єктно-орієнтованого програмування);
    • навчання впродовж життя (розвиток структурного мислення: уміння визначати параметри об’єктів та їх можливі значення, класифікувати явища та об’єкти).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.15 ст.99-102, відповісти на запитання ст.101


Урок 21.