Урок №22

Конспект, Презентація, Додатки

Тема: Практична робота 5. Створення програмних об’єктів.

Мета: 

  • формувати предметні компетентності:
    • вміння створювати програмні об’єкти та змінювати їхні атрибути, програмувати зміну атрибутів за допомогою методів, записувати і редагувати програмний код, виконувати програму для різних наборів початкових даних;
  • розвивати ключові компетентності:
    • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами (уміння оперувати ключовими словами мови програмування, належно розуміти повідомлення системи);
    • інформаційно комунікаційна компетентність (уміння виконувати всі етапи розв’язування прикладної задачі на комп’ютері);
    • навчання впродовж життя (уміння оцінювати обсяг і якість виконаної практичної роботи, рівень досягнення навчальних цілей).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  повторити §.16 ст.103-108, відповісти на запитання ст.107


Урок 23.