Урок №23

Конспект, Презентація

Тема: Створення графічного інтерфейсу.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • уявлення про властивості та методи графічних компонентів як об’єктів певного класу; уміння пояснювати алгоритм розробки графічного інтерфейсу, створювати основні віджети, задавати та змінювати їхні властивості;
 • розвивати ключові компетентності:
  • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами (уміння оперувати ключовими словами мови програмування, належно розуміти повідомлення системи);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (володіння основами технологій створення програмного забезпечення);
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (розуміння сутності графічних компонентів як об’єктів певного класу);
  • навчання впродовж життя (уміння самостійно опановувати інструменти програмного середовища, діючи за алгоритмом виконання технологічної операції).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.17 ст.110-114, відповісти на запитання ст.114


Урок 24.