Урок №24

Конспект, Презентація

Тема: Опрацювання подій.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • уявлення про сутність понять: командна кнопка, обробник події; знання етапів створення програми з графічним інтерфейсом, уміння пояснювати поняття області видимості змінних;
 • розвивати ключові компетентності:
  • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами (уміння оперувати ключовими словами мови програмування, належно розуміти повідомлення системи);

  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (уміння ведення діалогу «людина — технічна система»);

  • інформаційно-комунікаційна компетентність (розуміння графічного компонента як окремого інформаційного об’єкта, що має певні властивості й методи);

  • навчання впродовж життя (уміння здійснювати планування власної діяльності з розробки програми, аналіз, рефлексію, самооцінку своєї діяльності).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.18 ст.115-119, відповісти на запитання ст.118


Урок 25.