Урок №25

Конспект, Презентація

Тема: Організація діалогу з користувачем.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • озуміння правил створення й використання об’єктів класу Entry для введення/виведення значень величин, уміння пояснювати призначення методів класу Entry; уміння пояснювати схему доступу до вікон повідомлень, синтаксис виклику методів класу messagebox;
 • розвивати ключові компетентності:
  • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами (уміння оперувати ключовими словами мови програмування, належно розуміти повідомлення системи);

  • математична компетентність (визначати результати арифметичних виразів);

  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (уміння ведення діалогу «людина — технічна система»);

  • інформаційно-комунікаційна компетентність (розуміння величини як окремого інформаційного об’єкта, принципів зберігання величини, уміння визначати типи даних, необхідних для досягнення поставленої мети);

  • соціальна та громадянська компетентності (дотримання етики створення інформаційного продукту, розуміння поняття «дружнього» інтерфейсу);

  • навчання впродовж життя (уміння творчо мислити, самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення завдань, реалізовувати способи діяльності).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.19 ст.119-124, виконати завдання ст.123


Урок 26.