Урок №26

Конспект, Презентація

Тема: Практична робота 6. Створення програм з графічним інтерфейсом.

Мета: 

  • формувати предметні компетентності:
    • уміння створювати об’єкт командна кнопка та обробник події натискання на кнопку; уміння створювати об’єкти класу Entry і використовувати їх для введення/виведення значень величин; уміння записувати й редагувати програмний код; виконувати програму для різних наборів початкових даних;
  • розвивати ключові компетентності:
    • здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами (уміння оперувати ключовими словами мови програмування, належно розуміти повідомлення системи);
    • інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння виконувати всі етапи розв’язування прикладної задачі на комп’ютері);
    • кавчання впродовж життя (уміння оцінювати обсяг і якість виконаної практичної роботи, рівень досягнення навчальних цілей).

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник повторити §.19 ст.119-125, відповісти на запитання ст.123


Урок 27.