Урок №27

Конспект, Презентація

Тема: Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • розуміння сутності понять: розгалуження, вкладення розгалужень, оператор розгалуження, множинне розгалуження; знання синтаксису та семантики операторів розгалуження If, Elif;
  • розуміння відмінностей між послідовними та вкладеними розгалуженнями;
  • уміння складати, виконувати, змінювати алгоритми з послідовними та вкладеними розгалуженнями для розв’язування задач;
 • розвивати ключові компетентності:
  • математична компетентність (уміння застосовувати математичні методи для розв’язування прикладних задач у різних сферах діяльності);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (застосування логічного, алгоритмічного, структурного та системного мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій);
  • інформаційно комунікаційна компетентність (уміння подавати алгоритми в певному формальному вигляді та виконувати їх; використовувати в алгоритмах алгоритмічну структуру розгалуження);
  • навчання впродовж життя (розвиток алгоритмічного мислення: вміння визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування певної задачі; обирати оптимальний алгоритм розв’язування задачі).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.20 ст.128-132, відповісти на запитання ст.131


Урок 28.