Урок №28

Конспект, Презентація

Тема: Вкладені алгоритмічні структури повторення.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • уявлення про синтаксис і семантику операторів циклу з параметром, циклу з умовою; вміння складати, виконувати і змінювати алгоритми із заздалегідь відомою кількістю повторень;
 • розвивати ключові компетентності:
  • математична компетентність (уміння застосовувати математичні методи для розв’язування прикладних задач у різних сферах діяльності);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (уміння спостерігати циклічні процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки);
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння подавати алгоритми в певному формальному вигляді та виконувати їх; використовувати в алгоритмах алгоритмічну структуру повторення);
  • навчання впродовж життя (розвиток алгоритмічного мислення: вміння визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язання певної задачі; обирати оптимальний алгоритм розв’язування задачі).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.21 ст.133-138, відповісти на запитання ст.137


Урок 29.