Урок №29

Конспект, Презентація

Тема: Розв’язування задач за допомогою вкладених циклів.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • уміння пояснювати сутність методу перебору; уміння застосувати вкладення циклів для розв’язування задач перебору; уміння виконувати алгоритми з вкладеними повтореннями; складати, налагоджувати, тестувати програми з повтореннями;
 • розвивати ключові компетентності:
  • математична компетентність (уміння записувати умову задачі у вигляді рівняння з двома невідомими);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (уміння спостерігати циклічні процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки);
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння подавати алгоритми в певному формальному вигляді та виконувати їх; використовувати в алгоритмах алгоритмічну структуру повторення);
  • навчання впродовж життя (розвиток алгоритмічного мислення: вміння визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язання певної задачі; обирати оптимальний алгоритм розв’язання задачі).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.22 ст.139-142, відповісти на запитання ст.140


Урок 30.