Урок №30

Конспект, Презентація

Тема: Практична робота 7. Створення програм з розгалуженнями і повтореннями.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • вміння реалізовувати у вигляді програми алгоритми з розгалуженнями та повтореннями для опрацювання величин; уміння записувати і редагувати програмний код; виконувати програму для різних наборів початкових даних;
 • розвивати ключові компетентності:
  • математична компетентність (уміння записувати умову задачі у вигляді рівняння з двома невідомими);
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (уявлення про способи комп’ютерної реалізації класичних алгоритмів);
  • громадянські та соціальні компетентності (здатність до співпраці у процесі розробки, опису, налагодження, тестування програм та аналізу результатів їхньої роботи);
  • навчання упродовж життя (уміння здійснювати планування власної діяльності з розробки програми, аналіз, рефлексію, самооцінку своєї діяльності).

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  повторити §.22 ст.139-143, відповісти на запитання ст.140


Урок 31.