Урок №31

Конспект, Презентація

Тема: Розв’язування задач методом поділу на підзадачі.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • вміння розкладати задачу на підзадачі та розв’язувати їх (здійснювати декомпозицію задачі; уміння пояснювати поняття підпрограми (функції); уміння описувати й викликати функції;
 • розвивати ключові компетентності:
  • математична компетентність (уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (розуміння виробничого процесу як послідовності технологічних операцій);
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння орієнтуватися в структурі програми з підпрограмами);
  • навчання впродовж життя (розвиток алгоритмічного мислення: вміння визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування певної задачі; обирати оптимальний алгоритм).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.23 ст.144-148, відповісти на запитання ст.147


Урок 32.