Урок №32

Конспект, Презентація

Тема: Обчислення з використанням функцій користувача.

Мета: 

 • формувати предметні компетентності:
  • вміння пояснювати структуру і виклик функції, яка має повернути значення; уміння пояснювати поняття області видимості змінних; уміння пояснювати алгоритм створення функції;
 • розвивати ключові компетентності:
  • математична компетентність (уміння застосовувати математичні методи для розв’язання різних прикладних завдань);
  • компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій (розуміння виробничого процесу як послідовності технологічних операцій);
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (уміння орієнтуватися в структурі програми з підпрограмами, знайомство з класичними алгоритмами (алгоритм Евкліда);
  • навчання впродовж життя (розвиток алгоритмічного мислення: вміння визначати послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування певної задачі; обирати оптимальний алгоритм).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: браузер, Python 3.7.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.24 ст.149-152, відповісти на запитання ст.151


Урок 33.