Урок №39

Конспект, Презентація

Тема: Величини та їхні властивості.

Мета: навчальна – сформувати уявлення про основні характеристики величин, необхідність опису типів змінних і констант, синтаксис і семантику оператора присвоєння; сформувати вміння визначати типи даних, необхідних для розв'язування поставленої задачі, розрізняти локальні і глобальні змінні, уміння використовувати оператор присвоєння для зміни значень змінних;

розвивальна – розвивати логічне мислення та креативність;

виховна – виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, презентація.

Програмне забезпечення: середовище програмування Lazarus, браузер.

Презентація уроку:

Домашнє завдання: Підручник  проаналізувати §.27 ст.139-142, відповісти на запитання ст.141


Урок 40.