Уроки для 8-го класу

Підручник

Інформатика. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Презентації до уроку

Тема 1. Кодування даних (3 години)


Урок 01. Правила поведінки і безпеки в комп’ютерному класі. Кодування та декодування повідомлень.
Урок 02. Двійкове кодування.
Урок 03. Практична робота 1. Кодування даних.

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 годин)


Урок 04. Історія опрацювання інформаційних об’єктів.
Урок 05. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера.
Урок 06. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.
Урок 07. Програмне забезпечення комп’ютера.
Урок 08. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.

Тема 3. Опрацювання текстових даних (6 годин)


Урок 09. Списки в текстовому документі.
Урок 10. Таблиці в текстовому документі.
Урок 11. Опрацювання текстового документа, що містить різні об’єкти.
Урок 12. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.
Урок 13. Оформлення документів. Структура складного текстового документа.
Урок 14. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 годин)


Урок 15. Знайомство з форматами відео- та аудіофайлів.
Урок 16. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа.
Урок 17. Створення аудіо- та відеофрагментів.
Урок 18. Практична робота 6. Створення відеокліпу.
Урок 19. Опрацювання, збереження та публікація відеокліпу.
Урок 20. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Тема 5. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 годин)


Урок 21. Типи посилань на комірки в Excel.
Урок 22. Практична робота 8. Розв’язування задач на обчислення.
Урок 23. Логічні функції.
Урок 24. Математичні та статистичні функції.
Урок 25. Параметри сторінки. Друкування таблиці.
Урок 26. Упорядкування даних. Умовне форматування.
Урок 27. Практична робота 9. Використання функцій табличного процесора. Умовне форматування.
Урок 28. Розширені фільтри. Проміжні підсумки.
Урок 29. Діаграми і графіки.
Урок 30. Практична робота 10. Автоматичні та розширені фільтри.

Тема 6. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 годин)


Урок 31. Знайомство із середовищем програмування.
Урок 32. Створення найпростішого проекту.
Урок 33. Запис програми.
Урок 34. Практична робота 11. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.
Урок 35. Основні компоненти програми.
Урок 36. Властивості і методи елементів керування.
Урок 37. Налагодження програмного коду.
Урок 38. Практична робота 12. Створення програми з кнопками та написами.

Тема 7. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (10 годин)


Урок 39. Величини та їхні властивості.
Урок 40. Елементи для введення даних.
Урок 41. Практична робота 13. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин.
Урок 42. Величини цілих типів.
Урок 43. Величини дійсних типів.
Урок 44. Величини логічного типу.
Урок 45. Величини символьного типу.
Урок 46. Величини рядкового типу.
Урок 47. Перетворення величин одного типу на інший.
Урок 48. Практична робота 14. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

Тема 8. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями (9 годин)


Урок 49. Алгоритми з розгалуженнями.
Урок 50. Складання програм із розгалуженнями.
Урок 51. Поліваріантне розгалуження.
Урок 52. Компоненти вибору.
Урок 53. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою.
Урок 54. Алгоритми з повтореннями. Цикл із післяумовою.
Урок 55. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром.
Урок 56. Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин.
Урок 57. Практична робота 15. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями.

Тема 9. Графічне відображення даних (7 годин)


Урок 58. Базові графічні примітиви.
Урок 59. Налаштування властивостей графічних примітивів.
Урок 60. Створення програм із графічним відображенням даних.
Урок 61. Графічні компоненти.
Урок 62. Виведення рисунків із зовнішніх файлів.
Урок 63. Розробка програм із графічними компонентами.
Урок 64. Практична робота 16. Графічне відображення даних.

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів (6 годин)


Урок 65. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 66. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 67. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 68. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 69. Виконання навчальних проектів.
Урок 70. Практична робота 17. Навчальні проекти.


Згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України