Уроки для 9-го класу

Підручник

Інформатика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Презентації до уроку

Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека (8 години)


Урок 01. Інструктаж з БЖД. Правила поведінки і безпеки в комп’ютерному класі. Класифікація програмного забезпечення.
Урок 02. Стиснення та архівування даних. Архіватори.
Урок 03. Практична робота 1. Архівування та розархівування даних.
Урок 04. Класифікація загроз.
Урок 05. Захист даних.
Урок 06. Загрози в Інтернеті.
Урок 07. Безпечне зберігання даних.
Урок 08. Практична робота 2. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

Тема 2. 3D-графіка (10 годин)


Урок 09. Тривимірна графіка.
Урок 10. Класифікація програм для роботи з 3D-графікою.
Урок 11. Додавання тривимірних примітивів.
Урок 12. Групування, вирівнювання, копіювання та клонування об’єктів.
Урок 13. Екструдування форми об’єкта.
Урок 14. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури.
Урок 15. Текстові об’єкти та їх редагування.
Урок 16. Анімація.
Урок 17. Рендеринг тривимірної сцени.
Урок 18. Поняття про 3D-друк.

Тема 3. Опрацювання табличних даних (15 годин)


Урок 19. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.
Урок 20. Встановлення параметрів сторінки.
Урок 21. Практична робота 3. Розв’язування задач на обчислення.
Урок 22. Призначення й використання математичних, статистичних функцій.
Урок 23. Призначення й використання логічних функцій.
Урок 24. Створення та налагодження діаграм.
Урок 25. Практична робота 4. Використання математичних, логічних та статистичних функцій.
Урок 26. Упорядковування даних у таблицях.
Урок 27. Автоматичні та розширені фільтри.
Урок 28. Проміжні підсумки. Умовне форматування.
Урок 29. Практична робота 5. Упорядкування даних у таблицях.
Урок 30. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики.
Урок 31. Виконання індивідуальних навчальних проектів.
Урок 32. Виконання групових навчальних проектів.
Урок 33. Захист навчальних проектів.

Тема 4. Бази даних. Системи керування базами даних (10 годин)


Урок 34. Поняття бази даних.
Урок 35. Поняття систем керування базами даних.
Урок 36. Реляційні бази даних, їхні об’єкти.
Урок 37. Зв’язки між записами і таблицями.
Урок 38. Створення таблиць.
Урок 39. Введення і редагування даних різних типів.
Урок 40. Впорядкування, пошук і фільтрування даних.
Урок 41. Запити на вибірку даних.
Урок 42. Виконання індивідуальних навчальних проектів.
Урок 43. Захист навчальних проектів.

Тема 5. Алгоритми та програми (27 годин)


Урок 44. Табличні величини.
Урок 45. Введення та виведення табличних величин.
Урок 46. Алгоритми опрацювання табличних величин.
Урок 47. Алгоритми опрацювання табличних величин.
Урок 48. Алгоритми опрацювання табличних величин.
Урок 49. Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.
Урок 50. Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.
Урок 51. Візуалізація елементів табличної величини.
Урок 52. Візуалізація елементів табличної величини.
Урок 53. Визначення теми програмного проекту.
Урок 54. Розробка та тестування програмного рішення.
Урок 55. Розробка та тестування програмного рішення.
Урок 56. Збір та аналіз відгуків користувачів програми.
Урок 57. Підготовка звіту та презентації проекту.
Урок 58. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 59. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 60. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 61. Вибір теми проекту.
Урок 62. Добір засобів опрацювання даних.
Урок 63. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Урок 64. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Урок 65. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Урок 66. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Урок 67. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Урок 68. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
Урок 69. Захист навчальних проектів.
Урок 70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


Згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України