Уроки для 9-го класу

Підручник

Інформатика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори: Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

Презентації до уроку

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві (3 години)

Урок 01. Правила поведінки та безпеки. Інформаційні системи.
Урок 02. Інформаційні технології.
Урок 03. Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи.

Тема 2. Мережеві технології (4 годин)

Урок 04. Комп’ютерні мережі.
Урок 05. Під'єднання та обмін даними в Інтернеті.
Урок 06. Адресація в Інтернеті.
Урок 07. Сучасні сервіси Інтернету.

Тема 3. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 годин)

Урок 08. Основні поняття комп’ютерної графіки.
Урок 09. Векторний графічний редактор.
Урок 10. Робота з об'єктами графічного зображення.
Урок 11. Практична робота 2. Створення простих векторних зображень.
Урок 12. Складені векторні зображення.
Урок 13. Практична робота 3. Створення складених векторних зображень.

Тема 4. Комп'ютерні презентації (6 годин)

Урок 14. Проектування та розробка презентації.
Урок 15. Макети слайдів. Діаграми.
Урок 16. Анімація, відео та звук у презентаціях.
Урок 17. Управління показом презентації.
Урок 18. Практична робота 4. Проектування та розробка презентацій.
Урок 19. Практична робота 5. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.

Тема 5. Комп’ютерні публікації (5 годин)

Урок 20. Поняття комп’ютерної публікації. Програми для створення публікацій.
Урок 21. Графічні й текстові об'єкти в публікації.
Урок 22. Робота з комп'ютерними публікаціями.
Урок 23. Практична робота 6. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.
Урок 24. Практична робота 7. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

Тема 6. Створення персонального навчального середовища (8 годин)

Урок 25. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.
Урок 26. Наповнення персонального навчального середовища.
Урок 27. Практична робота. 8. Офісні веб-програми для створення спільних документів.
Урок 28. Створення сайтів.
Урок 29. Практична робота 9. Конструювання сайтів.
Урок 30. Поняття мови розмітки гіпертексту HTML.
Урок 31. Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінці.
Урок 32. Розмітка таблиць мовою HTML.

Тема 7. Основи інформаційної безпеки (4 годин)

Урок 33. Захист даних комп'ютерних систем.
Урок 34. Безпека в Інтернеті.
Урок 35. Безпечне зберігання даних.
Урок 36. Практична робота 10. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

Тема 8. Комп’ютерне моделювання (6 годин)

Урок 37. Комп’ютерне моделювання об'єктів і процесів.
Урок 38. Етапи комп'ютерного моделювання.
Урок 39. Створення й опрацювання моделей на прикладах задач із різних предметних галузей.
Урок 40. Моделювання інтер’єру.
Урок 41. Карти знань.
Урок 42. Практична робота 11. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей.

Тема 9. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (10 годин)

Урок 43. Одновимірний масив даних.
Урок 44. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».
Урок 45. Алгоритми опрацювання табличних величин.
Урок 46. Відображення даних у табличній формі
Урок 47. Алгоритми впорядкування елементів масиву.
Урок 48. Практична робота 12. Складання і виконання алгоритмів у середовищі програмування.
Урок 49. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.
Урок 50. Двовимірний масив даних.
Урок 51. Опрацювання двовимірних масивів даних.
Урок 52. Практична робота 13. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в середовищі програмування.

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач (8 годин)

Урок 53. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 54. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 55. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 56. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 57. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 58. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 59. Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 60. Розв’язування компетентнісних задач.

Тема 11. Виконання колективного навчального проекту (10 годин)

Урок 61. Вибір теми проекту.
Урок 62. Добір засобів опрацювання даних.
Урок 63. Виконання колективного навчального проекту.
Урок 64. Виконання колективного навчального проекту.
Урок 65. Виконання колективного навчального проекту.
Урок 66. Виконання колективного навчального проекту.
Урок 67. Виконання колективного навчального проекту.
Урок 68. Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.
Урок 69. Захист колективного навчального проекту.
Урок 70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.


Згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України