Самоосвіта

Самоосвіта та підвищення кваліфікації - невід’ємні складові педагогічної діяльності.

Самоосвіта вчителя

Наразі дуже часто педагоги потребують інформації, яка допоможе визначити правові засади підвищення кваліфікації. Ця добірка містить перелік основних документів, а також посилання на важливі пункти і статті, що доможуть освітянам розібратися в питаннях, що регламентують процес підвищення кваліфікації.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800


Документ визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Про освіту. Закон України


Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників.

1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науковопедагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті.

Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науковопедагогічний) працівник.

Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 № 776


3.1. Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників Безперервний професійний розвиток може здійснюватися шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, а його результати накопичуватися в електронному портфоліо педагогічного працівника, що розміщується на веб-сайті закладу освіти (роботодавця педагогічного працівника), або його засновника. Здобуті у формальній освіті кваліфікації зараховуються як підвищення кваліфікації і не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Накопичення визнаних результатів навчання у формальній, неформальній та/або інформальній освіті може бути підставою для присвоєння професійних (зокрема, часткових) та здобуття повних освітніх кваліфікацій.

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109


Документ визначає перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Наказ Міністерства освіти і науки України N 930 від 06.10.2010


Цей документ визначає порядок атестації керівників, їх заступників , інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійнотехнічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науковометодичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники.

Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів. Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018 № 74


Документ визначає загальні вимоги до розроблення професійних стандартів з метою надання методичної допомоги роботодавцям, їхнім організаціям та об’єднанням, галузевим (міжгалузевим) радам, центральним органам виконавчої влади, науковим установам, іншим заінтересованим суб’єктам у забезпеченні єдиного підходу та дотримання об’єктивності під час розроблення професійних стандартів та забезпечення якості проведення їх перевірки.

Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти". Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143


Документ затверджує професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Про документи про підвищення кваліфікації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 № 34


Документ містить примірний перелік інформації, яка повинна міститися в документі про підвищення кваліфікації.

Про затвердження плану розроблення та імплементації модулів "навчання через гру" у програми підготовки педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників №1454 від 26.12.2018


Документ містить план розроблення та імплементації модулів "навчання через гру" у програми підготовки педагогів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Про затвердження списку тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до концепції «Нова українська школа». Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2019 р№ 890.


Документ містить список тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до концепції «Нова українська школа».

Про деякі питання організації у 2019 році підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04. 2019 р. № 415.