Санітарно-гігієнічні вимоги

Санітарний паспорт кабінету інформатики

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

ДСанПіН 5.5.2.008-01 влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки

ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДНАОП 0.00-1.21-98 правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин №65

Правила користування електричною енергією №28