Додавання графічних зображень

Бувають випадки, коли користувачу необхідно додати у текст документа графічні зображення, що будуть вигідно підкреслювати його вміст або лише оздоблювати сам документ привертаючи до нього більшу увагу.

В якості графічних елементів можуть бути використані різноманітні зображення, малюнки чи фотографії, які знаходяться на жорсткому диску комп’ютера, знімних носіях та в Інтернеті.

Додатково в текст документа можна додавати ще й інші графічні об’єкти, наприклад такі як фігури, піктограми, діаграми, графічні елементи SmartArt, 3D-моделі тощо.

Вставка зображень.

Для вставлення в текстовий документ графічного зображення, яке зберігається на жорстокому диску комп’ютера або змінному носії треба:

 • помістити вказівник у потрібне місце в документі де повинно з’явитися зображення;
 • перейти до вкладки Insert (Вставлення) і у групі Illustrations (Ілюстрації) обрати інструмент Pictures (Зображення);
 • в діалоговому вікні Inset Pictures (Вставлення рисунка) за допомоги файлового провідника знайти папку з потрібним файлом;
 • виділити один файл або декілька файлів зображень і натиснути кнопку Insert (Вставлення).

Вставка зображень з Інтернету.

Для вставлення в текстовий документ графічного зображення з Інтернету треба:

 • помістити вказівник у потрібне місце в документі де повинно з’явитися зображення;
 • перейти до вкладки Insert (Вставлення) і у групі Illustrations (Ілюстрації) обрати інструмент Online Pictures (Зображення з Інтернету);
 • в діалоговому вікні Online Pictures (Зображення з Інтернету) обрати категорію за якою будуть показуватися знайдені в Інтернеті зображення, або власноруч скориставшись пошуковою системою Bing;
 • у вікні «результатів пошуку» користувач може скористатися спеціальними фільтрами (Size (розмір), Type (тип), Layout (макет), Color (колір)), які допомагають більш точно налаштувати параметри видачі зображень;
 • виділити один файл або декілька файлів зображень і натиснути кнопку Insert (Вставлення);
 • дочекатися закінчення процесу завантаження.

Опрацювання зображень у текстовому редакторі.

Уставлені в текстовий документ графічні зображення можна редагувати або форматувати. Але, перед тим як виконувати будь-які операції над ними, їх потрібно виділити, вибравши вказівником миші.

Навколо виділеного зображення з’явиться контур у вигляді тонкої рамки з маркерами зміни розміру, маркером обертання та іконкою інструмента Layout Options (Параметри макета), яка відображається біля його правого верхнього кута, а на стрічці команд з’являється додаткова вкладка Picture Format (Формат зображення).

Зміна розмірів та кута нахилу зображення.

Наведення вказівника миші на один з цих маркерів призведе до зміни його вигляду на двосторонню стрілку ⤢ – показує напрямок зміни розмірів зображення. Використовуючи маркер ⟳ обертання можна повернути зображення на певний кут.

Однак, якщо треба задати точні розміри зображенню або повернути його на певний кут треба:

 • виділити зображення;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Picture Format (Формат зображення) і у групі Size (Розмір) визвати діалогове вікно групи;
 • у діалоговому вікні Layout (Макет) на вкладці Size (Розмір) можна встановити наступні значення параметрів:
  • Height (Висота) – висота зображення;
  • Width (Ширина) – ширина зображення;
  • Rotation (Повернути) – кут нахилу зображення;
  • Scale (Масштаб) – масштаб зображення;
  • Lock aspect ratio (Зберегти пропорції) – при зміні тільки висоти чи ширини, зображення буде автоматично змінювати свої розміри щодо встановленої пропорції;
 • для застосування вказаних параметрів треба натиснути кнопку ОК.

Зміна стилю зображення.

До зображень, що знаходиться в текстовому документі можна застосовувати деякі стилі та ефекти оформлення.

Зміна стилю зображення:

 • виділити зображення;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Picture Format (Формат зображення) і у групі Picture Styles (Стилі зображень) відкрити галерею стилів та обрати потрібний варіант.

До застосування того чи іншого стилю, при наведенні на нього вказівника миші спрацьовує функція попереднього перегляду, і малюнок відображається в обраному стилі.

Але, користувач може і самостійно налаштувати стиль оформлення для зображення.

Алгоритм створення власного стилю для зображення:

 • кліком правої кнопки миші викликати контексте меню зображення;
 • серед пунктів меню обрати Format Picture (Формат зображення);
 • в правій частині вікна програми Word з’явиться відповідне меню з чотирма розділами:
  • Fill&Line (Заливка й контур) – в розділі користувач може налаштувати способи заливки зображення та вигляд його контуру.

  • Effects (Ефекти) – в цьому розділі користувачу доступні такі налаштування як:
   • Shadow (Тінь);
   • Reflection (Відбиття);
   • Glow (Світіння);
   • Soft Edges (Розмиття країв);
   • 3-D Format (Формат об’ємної фігури);
   • 3-D Format (Об’ємне обертання);
   • 3-D Format (Художні ефекти);
  • Picture (Рисунок) – в цьому розділі користувачу доступні такі налаштування як:
   • Picture Corrections (Коригування зображення);
   • Picture Color (Колір зображення);
   • Picture Transparency (Прозорість зображення);
   • Crop (Обтинання).

Отже, як бачимо, застосування комбінації параметрів налаштувань інструментів форматування до зображення може дати досить гарний результат, навіть в тому випадку, коли користувач ще не опанував такі досить відомі програми для роботи з графічними зображеннями, наприклад як: Adobe PhotoshopAdobe illustratorCorelDraw…, їх з деякою долею вірогідності може замінити саме Microsoft Office Word.

Видалення окремих частин з зображення.

Для видалення із зображення зовнішнього фону або окремих його елементів треба:

 • виділити зображення;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Picture Format (Формат зображення) і обрати інструмент Remove Background (Видалити фон);
 • за допомоги маркерів зафарбувати необхідні області малюнку і програма сама автоматично видалить їх;
  • Mark Areas to Remove (Позначити області для видалення) – видаляє зайві елементи із зображення;
  • Mark Areas to Keep (Позначити області для збереження) – повертає елементи зображення;
 • для застосування результату натисніть на напис Keep Changes (Зберегти зміни).

Налаштування положення зображення в тексті.

За замовчуванням, зображення що було додано у текстовий документ знаходиться в тексті й набуває всіх його ознак, тобто, до нього можна застосовувати ті ж самі стандартні інструменти форматування, наприклад: вирівнювати відносно ширини сторінки, задавати відступи, зробити окремим абзацом тощо. Тому таке зображення не можна вільно переміщувати на сторінці в документі, а для того, щоб змінити це налаштування треба зображенню задати обтікання.

Обтікання текстом – визначає спосіб взаємного розміщення тексту та зображення.

Змінити положення зображення в тексті можна декількома способами:

1-й спосіб
 • виділити зображення;
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Picture Format (Формат зображення) і у групі Arrange (Упорядкувати) обрати інструмент Wrap Text (Обтікання текстом);
 • серед запропонованих параметрів обтікання обрати потрібний;
 • якщо необхідно додатково налаштувати ті чи інші параметри макета треба обрати зі списку інструмент More Layout Options (Інші параметри макета);
 • у вікні Layout (Макет) на вкладці Text Wrapping (Обтікання текстом) встановити значення для наступних параметрів:
  • Wrapping style (Обтікання);
  • Wrap text (Обтікання текстом);
  • Distance from text (Відстань від тексту);
 • для застосування параметрів натиснути кнопку OK.
2-й спосіб
 • виділити зображення;
 • біля його правого лівого кута з’явиться іконка інструмента Layout Options (Параметри макета);
 • у вікні інструменту серед запропонованих параметрів обтікання обрати потрібний.

Упорядкування зображень в тексті.

В програмі Microsoft Word, крім усього іншого, дуже гарно реалізована можливість упорядковувати зображення відносно один одного.

Для упорядкування зображень треба:

 • виділити зображення:
1-й спосіб
 • виділити перше зображення;
 • затиснути клавішу Ctrl;
 • виділити інші зображення;
2-й спосіб
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Home (Основне) і у групі Editing (Редагування) обрати інструмент Select (Виділити);
 • серед параметрів інструменту обрати параметр Select Objects (Вибрати об’єкти);
 • перейти на панелі інструментів до вкладки Picture Format (Формат зображення) і у групі Arrange (Упорядкувати) обрати інструмент Align (Вирівняти);
 • серед запропонованих параметрів вирівнювання обрати потрібний.

Застосування комбінації параметрів вирівнювання допоможе користувачу досить швидко упорядкувати декілька зображень відносно один одного.